Cennik

Usługi
Audiometria tonalna
40zł
Tympanometria
50zł
Tympanometria z odruchami
60zł
Otoemisja akustyczna
60zł
Otoemisja akustyczna z wyznaczeniem progu
70zł
Audiometria MAGIC
60zł
ABR latencje
350zł
ABR progi
450zł
ASSR
450zł
Dopasowanie aparatu niezakupionego w Warszawskich Aparatach Słuchowych
200zł
Dojazd do pacjenta - do 20 km
50zł
Dojazd do pacjenta - powyżej 20 km
cena ustalana indywidualnie
Pakiety badań
Audiometria + Tympanometria z odruchami
90zł
Audiometria + Tympanometria + Otoemisja - osoby dorosłe
125zł
ABR + ASSR + Otoemisja akustyczna + Tympanometria + Audiometria (przy możliwości wykonania)
600zł
Pakiet przedszkolaka
Audiometria Magic + Tympanometria z odruchami + Otoemisja akustyczna TEOAE + Otoemisja akustyczna DPOAE
150zł