Cennik

Usługi
Konsultacja protetyka słuchu (w cenie audiometria tonalna, tympanometria)
100zł
Audiometria tonalna
40zł
Tympanometria
40zł
Tympanometria z odruchami
50zł
Otoemisja akustyczna
50zł
Otoemisja akustyczna z wyznaczeniem progu
70zł
Audiometria MAGIC
60zł
ABR latencje
350zł
ABR progi
450zł
ASSR
400zł
Dopasowanie REM aparatu niezakupionego w Warszawskich Aparatach Słuchowych
150zł
Pakiety badań
Audiometria + UCL + Tympanometria z odruchami
80zł
Audiometria + UCL + Tympanometria + Otoemisja
125zł
ABR + ASSR + Otoemisja akustyczna + Tympanometria + Audiometria (przy możliwości wykonania)
600zł